საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი ჯიუ აცხადებს მიღებას 2023-2024 სასწავლო წლის მაგისტრატურის საფეხურზე.სპეციალობა: საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი

საგანი: ბიზნესის საფუძვლები, მიკრო და მაკრო ეკონომიკა

  • შერეული ფორმა (წერა და ზეპირი) - 21.09.2023 16:00 სთ.
  • უცხო ენა (ტესტირება, გასაუბრება) - 22.09.2023 10:00 სთ.

საგამოცდო საკითხები

ინგლისური ენის გამოცდის ტესტის ნიმუშისპეციალობა: საბანკო საქმე


საგანი: საბანკო საქმის საფუძვლები

  • შერეული ფორმა (წერა და ზეპირი) - 21.09.2023 13:00 სთ.
  • უცხო ენა (ტესტირება, გასაუბრება) - 22.09.2023 10:00 სთ.

საგამოცდო საკითხები

ინგლისური ენის გამოცდის ტესტის ნიმუში


სპეციალობა: მასობრივი კომუნიკაცია


საგანი: მასობრივი კომუნიკაცია:

  • შერეული ფორმა (წერა და ზეპირი) - 21.09.2023 10:00 სთ.
  • უცხო ენა (ტესტირება, გასაუბრება - 22.09.2023 10:00 სთ.

საგამოცდო საკითხები

ინგლისური ენის გამოცდის ტესტის ნიმუში

საბუთების მიღების ვადა: 01 სექტემბრიდან 19 სექტემბრის ჩათვლით. 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე.