საგანმანათლებლო პროგრამა


სპეციალობა: ჟურნალისტიკა


საგანმანათლებლო პროგრამა


სპეციალობა: ფსიქოლოგია