თქვენი მისწრაფებები, თქვენი არჩევანი


გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს მოკლე კურსები.

დაინტერესებულ პირთ, მცირე პერიოდის განმავლობაში, პროფესიონალები წაგიკითხავენ მოკლე კურსს თქვენთვის საინტერესო თემებსა და წამოწყებებზე.

მობრძანდით და მიიღეთ სათანადო ცოდნა იმ სფეროში, რომელიც აირჩიეთ და რომელშიც აპირებთ პირველი ნაბიჯების გადადგმას.

კვალიფიციური სპეციალისტები დაგეხმარებიან თქვენი არჩევანის რეალობად გადაქცევის საქმეში.

გააკეთეთ სწორი არჩევანი, მობრძანდით ჩვენთან.

ორგანიზაციული მენეჯმენტი

პრაქტიკული მარკეტინგი

უძრავი ქონების შეფასება